• slide_image4
  ИНСПЕКТИРАНЕ
  Проект: BG051PO001-3.2.05
  „Усъвършенстване на системата за инспектиране
  на образованието” по Оперативна програма
  „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”
 • slide_image4
  ИНСПЕКТИРАНЕ
  Апробиране на модела за инспектиране в училищата,
  детските градини и обслужващи звена
  Апробиране на модела за инспектиране в училищата,
  детските градини и обслужващи звена
 • slide_image1
  Постигане на по-висока ефективност на
  образователните услуги
  чрез въвеждане на усъвършенстван модел
  за инспектиране на образованието
  Постигане на по-висока ефективност на
  образователните услуги
  чрез въвеждане на усъвършенстван модел
  за инспектиране на образованието
Последни новини / Категория общи